Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Maatwerk
Maatwerk

ISSN (printed): 1567-6587. ISSN (electronic): 1876-6021.

Maatwerk behandelt alle facetten van het beroep maatschappelijk werker. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. Maatwerk presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers zich bevinden. De ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving worden nauwgezet gevolgd. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de kwaliteit van het beroep maatschappelijk werker en is het een forum voor uitwisseling van opvattingen en visies. Ook bevat het boekbesprekingen en aankondigingen van symposia. Maatwerk is een tweemaandelijks tijdschrift voor maatschappelijk werkers, studenten MWD en mensen die geïnteresseerd zijn in de hulpverlening aan kwetsbare groepen in de samenleving. In het blad komen zowel maatschappelijk werkers, MWD studenten als deskundigen en onderzoekers aan het woord. Doel is om betrokkenen te informeren over (inhoudelijke) ontwikkelingen in het vakgebied en het werkveld van het maatschappelijk werk en de (maatschappelijke) discussies daaromheen. Maatwerk is onmisbaar voor maatschappelijk werkers die hun vak een warm hart toedragen en die daarbij betrokken willen blijven. Leden van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) ontvangen Maatwerk als onderdeel van hun lidmaatschap kosteloos. De NVMW is als beroepsvereniging het platform en netwerk van professionals.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us