Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne / Interdisciplinary Problems of Stroke
Interdiscipl Probl Stroke

Published/Hosted by Via Medica Czasopisma. ISSN (printed): 1505-6740. ISSN (electronic): 1644-3292.

Discontinued in 2011. Czasopismo ukazujące się raz w roku (numer podwójny) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Pismo interdyscyplinarne przeznaczone dla lekarzy wielu specjalności zainteresowanych problemami udaru mózgu. Na każdy numer składają się prace oryginalne, doświadczalne i kliniczne, a także prace poglądowe prezentujące ostatnie postępy w tej dziedzinie i ciekawe prace kazuistyczne. Artykuły są zamieszczane w języku polskim z elementami w jęzuku angielskim.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us