Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

STM-Online

Published/Hosted by STM-Online. ISSN: 1403-5715.

STM-Online är ett elektroniskt syskon till Svenska Samfundet för Musikforsknings tidskrift STM (Svensk Tidskrift för Musikforskning) som har getts ut sedan slutet av november, 1998.Vi vill att publikationen ska ha ett brett spektrum från många discipliner inom musikvetenskapen, men företrädesvis artiklar som berör svensk och nordisk musik. Vi uppmuntrar vetenskapliga texter och essäer på svenska, danska, norska, engelska eller tyska som utnyttjar internetmediet och integrerar text, ljud och grafik. Vi välkomnar även traditionella textbaserade manuskript. Föreslagna texter kommer att läsas och utvärderas anonymt av medlemmarna av redaktionsgruppen samt av externa bedömare.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us