Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Lietuvos Muzikologija / Lithuanian Musicology

ISSN: 1392-9313.

LMTA nuo 2000 m. leidžia mokslinių straipsnių žurnalą „Lietuvos muzikologija“. Tai vienintelis šios mokslų srities ir krypties mokslinis žurnalas Lietuvoje. Leidinyje pristatomi fundamentiniai ir išsamūs muzikos meno tyrimai, nagrinėjamos trys sferos – tai teorinė ir istorinė muzikologija bei etnomuzikologija. Analizuojami kompoziciniai tekstai aprėpia kelių šimtmečių laikotarpį. I–XII tomuose publikuoti 146 moksliniai straipsniai, jų autoriai – Lietuvos ir užsienio tyrinėtojai, daugiau kaip pusė jų – humanitarinių mokslų, menotyros krypties mokslininkai.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us