Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG)

Published/Hosted by Springer. ISSN: 1388-7491.

Het TSG is een multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Het TSG wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor preventie en GVO (NVPG). Het TSG bevat wetenschappelijke artikelen, beschouwingen, discussies en opinierende artikelen over onderwerpen op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Het blad brengt verder actualiteiten, korte reportages, boekbesprekingen, nieuws over cursussen en een congresagenda

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us