Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Nederlandse Letterkunde

ISSN: 1384-5829.

Het tijdschrift Nederlandse Letterkunde, opgericht in 1996, is een wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandstalige letterkunde. Het tijdschrift is een podium voor vakbeoefening in al haar vormen en facetten. De volgende rubrieken bieden hiertoe de ruimte: artikelen met onderzoeksbijdragen. De diverse bijdragen beslaan in hun totaliteit het gehele spectrum van Nederlandstalige letterkunde van de Middeleeuwen tot heden. Een jaargang Nederlandse Letterkunde telt drie afleveringen waarvan er steeds één aan een actueel thema gewijd wordt.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us