Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Organization and Management Studies

Published/Hosted by The Social Sciences Research Society / Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği. ISSN: 1309-8039.

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, yönetim biliminin tüm alt disiplinlerinde hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.

   Further information
  • Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi / Journal of Organization and Management Studies currently does not have a website.
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us