Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi / Journal of Social and Humanity Studies

Published/Hosted by The Social Sciences Research Society / Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği. ISSN: 1309-8012.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi; Ekonomi, İşletme, Yönetim, Siyaset Bilimi, Hukuk, Sosyoloji, Felsefe, Etik ve diğer alanlarda hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.

   Further information
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi / Journal of Social and Humanity Studies currently does not have a website.
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us