Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Academic Review of Economics and Administrative Sciences
Acad Rev Econ Admin Sci

ISSN: 1308-4216.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, yılda üç kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us