Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Planlama Dergisi

ISSN: 1300-7319.

Planlama Dergisi 1986 yılında yayın hayatına başlayan TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yayın organıdır. Bir meslek dergisi olarak yayına başlayan derginin temel amacı; meslek üyeleri arasında, meslek etkinliğinin paylaşıldığı ve değerlendirildiği bir ortam sunmanın yanısıra, akademiden aldığı destekle pratik ile kuram arasındaki ilişkinin kurulması ve güçlendirilmesidir. Planlama Dergisi, yayın hayatına zaman zaman ara vermiş olsa da 2003 yılından bu yana yılda 4 sayı ile düzenli bir süreli yayına dönüşmüştür. Bu birikimin verdiği güç ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi öncülüğünde yürütülecek dergi çalışmalarında öncelikli hedef, 2013 yılı itibariyle Planlama Dergisini hakemli dergi statüsünde çeşitli indekslerce taranan, planlama alanında saygın bir yayına dönüştürmek olarak planlanmıştır. 2013 yılından itibaren dergimizde yayınlanacak makalelerde kaliteyi sağlamak, seçici olmak, derginin bilimsel güvenirliliğini artırmak için gerekli görülen hakem değerlendirme süreci Planlama Dergisinin bilimsel yansızlığının ve kalitesinin sağlanmasında da önemli bir rol üstlenecektir. Bu kapsamda planlama alanındaki bilimsel literatürün oluşumunda özveri ile yoğun emek harcayarak önemli katkılar sağlayan bilim insanları dergimizde yayın değerlendirme sürecinde hakemlik yapacaklardır.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us