Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Klinická Mikrobiologie a Infekcní Lékarství / Clinical Microbiology and Infectious Diseases

ISSN: 1211-264X.

Interdisciplinární casopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Spolecnosti infekcního lékarství, Spolecnosti pro lékarskou mikrobiologii a Spolecnosti pro epidemiologii a mikrobiologii Ceské lékarské spolecnosti Jana Evangelisty Purkyne.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us