Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Bells: Barcelona English Language and Literature Studies
Bells

ISSN (printed): 1139-8213. ISSN (electronic): 1697-1612.

Bells es publica online anualment per la Secció d'Anglès del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia a la Universitat de Barcelona. La revista està adreçada a la comunitat acadèmica i admet articles especialitzats sobre totes les àrees del camp dels estudis anglesos, així com ressenyes crítiques i entrevistes. Cada número de Bells és un monogràfic dedicat a temes específics dins les àrees de Literatura, Cinema i Cultura i Llengua i Lingüística, respectivament.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us