Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

On the W@terfront
W@terfront

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN: 1139-7365.

On the W@terfront és publicada pel Public Art Observatory, que és la plataforma d'Internet per a la investigació sobre l'art públic del centre de recerca CR POLIS de la Universitat de Barcelona. Creat el juliol de 1999, el CR POLIS és un centre d'investigació interdisciplinari del qual formen part docents dels departaments d'escultura, dibuix i psicologia social, entre altres. Les línies de recerca principals del centre són la sostenibilitat urbana, el disseny urbà i l'art públic. La revista és editada per Antoni Remesar.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us