Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales

ISSN: 1138-9788.

Scripta Nova és una revista de geografia i ciències socials, científica internacional que pretén mantenir un nivell d'exigència i qualitat encara que està oberta a temes i metodologies diverses. Publica exclusivament articles científics inèdits. Està dirigida en primer lloc al públic espanyol e iberoamericà, per tant publica articles en llengua castellana i portuguesa, encara que també accepta treballs en català, gallec i italià, estimant que són llengües de fàcil comprensió. Scripta Nova té com complement la revista Biblio 3W, dedicada exclusivament a publicar ressenyes bibliogràfiques i estudis del mateix tema.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us