Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Quaderns d'Italià

ISSN (printed): 1135-9730. ISSN (electronic): 2014-8828.

Quaderns d'Italià va néixer amb l'objectiu de publicar comunicacions orals d'autors italians presentades a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i també amb voluntat de recollir totes les iniciatives -conferències, congressos, seminaris, etc.- lligades a l'àmbit dels estudis d'italià a la UAB. A partir del número 3 de 1998 la direcció de la revista es fa extensiva a les Àrees de Filologia Italiana de tres universitats: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat de Girona, a més de l'Istituto Italiano di Cultura. D'aquesta manera Quaderns d'Italià s'ha volgut convertir en la revista de referència de la italianística catalana.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us