Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Assaig de Teatre: Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 1134-7643. ISSN (electronic): 2339-9783.

Assaig de teatre: revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral és una publicació trimestral creada l'any 1994 dedicada a l'estudi i l'anàlisi del teatre. La revista estudia totes les formes de teatre d'arreu del món, publica textos d'autors oblidats i dóna a conèixer estudis de personalitats importants en la història del teatre internacional.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us