Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Volgens Bartjens

ISSN: 0922-1794.

Volgens Bartjens is het enige tijdschrift voor reken-en wiskundeonderwijs in de basisschool. Het tijdschrift richt zich op pabo-studenten en beginnende leerkrachten en is een informatie- en inspiratiebron voor de praktijk in de basisschool. Het tijdschrift heeft een eigen website, www.volgens-bartjens.nl Hierdoor kunnen (aanstaande) leerkrachten en opleiders, begeleiders en onderzoekers een actief netwerk vormen.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us