Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Onderwijs en Gezondheidszorg

ISSN: 0920-8100.

Onderwijs en gezondheidszorg richt zich op docenten en praktijkopleiders in de gezondheidszorg. Van opleiding verpleging en verzorging tot het paramedisch onderwijs; van binnenschools tot buitenschools leren. Het bindend element is het overdragen van kennis en vaardigheden in onderwijs- en zorginstelling.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us