Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Telecommagazine
Telecommagazine

Published/Hosted by Array Publications. ISSN: 0920-413X.

Telecommagazine besteedt aandacht aan de integratie van netwerken, datacommunicatie en telecommunicatie. Centraal daarbij staan strategie en toepassingen, zonder de techniek te veronachtzamen. Het blad richt zich tot degenen die beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor het totale ICT-beleid en zij die verantwoordelijkheid dragen voor de technische uitvoering. Telecommagazine biedt informatie op drie niveaus: binnen een bedrijf (LANs, intranet); tussen vestigingen van een bedrijf (WANs, PABX, Virtual Private Networks); tussen bedrijven (openbare infrastructuur, inclusief die voor mobiele communicatie). Onderdeel van de berichtgeving is de toepassingen op netwerken, inclusief electronische diensten, ISDN en Internet. Telecommagazine volgt de ontwikkelingen niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, met de nadruk op Europa.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us