Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Boletín Americanista

ISSN (printed): 0520-4100. ISSN (electronic): 2014-993X.

Boletín Americanista és una revista científica editada per Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) i per Publicacions UB. Des de 1959 és un fòrum de debat de la història d´Amèrica, destinat a un públic especialitzat. Dedicada a difondre produccions acadèmiques, a partir de l´any 2010 va establecir la periodicitat semestral. Té per objetiu facilitar el debat interdisciplinari sobre el passat i el present dels països americans. Hi tenen cabuda les investigacions sobre el passat precolombí, la història colonial, així com la historia contemporania i actual de les repúbliques americanes, sense excloure camps científics com ara l´antropologia, la sociologia o l´art. La revista també accepta articles que estableixin comparacions amb altres àmbits geogràfics però en perspectiva americana. El Consell Editor convida a la presentació de contribucions, articles i dossiers, inèdits i originals, així com ressenyes de llibres, que inclouran les dates de recepció, i l´aprovació pel Consell de Redacció. L´exigència és que els textos siguin originals, que no hagin estat publicats amb anterioritat, i que no es trobin en avaluació per a ser incorporats en altres publicacions. Els originals són examinants pel Consell de Redacció, i la decisió final és comunicada a l´autor o l´autora. El temps màxim transcorregut des de la recepció de l´article fins a la seva publicació és d´un any, encara que es pot veure alterat en funció de la programació de la revista. La freqüència de publicació es semestral.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us