Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Mikrobiyoloji Bulteni / Bulletin of Mikrobiyology
Bull Microbiol

Published/Hosted by Ankara Microbiology Society. ISSN: 0374-9096.

Mikrobiyoloji Bülteni, Ankara Mikrobiyoloji Derneğinin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Mikrobiyoloji Bülteni'nin hedefi, tıbbi ve klinik mikrobiyoloji alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, kısa bildiri ve raporlar, olgu sunumları, editör görüşü, editöre mektup ve eğitim amaçlı diğer bilimsel yazılar da kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe olan ve kapsamlı İngilizce özet kısmı içeren Mikrobiyoloji Bülteni, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir. Mikrobiyoloji Bülteni'nin hedef kitlesi, tıbbi/klinik mikrobiyoloji uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve ilgili konularda uzmanlık eğitimi alan araştırıcılardır. Bulletin of Microbiology is the scientific official publication of Ankara Microbiology Society. It is published quarterly in January, April, July and October. The aim of Bulletin of Microbiology is to publish high quality scientific research articles on the subjects of medical and clinical microbiology. In addition, review articles, short communications and reports, case reports, editorials, letters to editor and other training-oriented scientific materials are also accepted. Publishing language is Turkish with a comprehensive English abstract. The editorial policy of the journal is based on independent, unbiased, and double-blinded peer-review. Specialists of medical and/or clinical microbiology, infectious disease and public health, and clinicians and researchers who are training and interesting with those subjects, are the target groups of Bulletin of Microbiology.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us