Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Tijdschrift voor Geneeskunde

Published/Hosted by Peeters Publishers. ISSN: 0371-683X.

Gesteund door de professoren van de faculteiten voor geneeskunde van de Gentse en Leuvense universiteiten en door leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde kende het "(Belgisch)Tijdschrift voor Geneeskunde" zijn eerste uitgave in september 1945. Doorheen de jaren is het tijdschrift door de toetreding van professoren van de Antwerpse en Brusselse universiteiten en van praktiserende artsen uit de algemene en klinische geneeskunde uitgegroeid tot een overkoepelend orgaan met een vaste waarde voor medische voorlichting en bijvorming van de artsen in Vlaanderen.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us