Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Ekonomika. Journal for Economic Theory and Practice and Social Issuses / Casopis za ekonomsku teoriju i praksu i drustvena pitanja

ISSN (printed): 0350-137X. ISSN (electronic): 2334-9190.

Časopis "Ekonomika" pokrenut je jula 1954. godine i pod nazivom "Niški privredni glasnik" izlazio je do juna 1957. godine, a kao "Privredni glasnik" do kraja 1969. godine. Naziv "Nauka i praksa" nosio je zaključno sa brojem 1/1973. god. kada dobija naziv "Ekonomika" koji i danas ima. Časopis su pokrenuli Društvo ekonomista Niša i Drustvo i inženjera i tehničara Niša (ostalo kao izdavač do kraja 1964. godine). Udruženje knjigovođa postaje izdavač počev od broja 6-7/1958.godine. Ekonomski fakultet u Nišu na osnovu svoje odluke broja 04-2021 od 26.12.1991.godine postao je suizdavač "Ekonomike". Takodje i Ekonomski fakultet u Pristini postao je suizdavač od 1992. godine. Počev od 1992. godine suizdavač "Ekonomike" je i Društvo za marketing regiona Niš. Suizdavači "Ekonomike" su i: Fakultet za uslužni biznis - Sremska Kamenica od Aprila 2006. godine, Institut za ekonomiku poljoprivrede - Beograd od januara 2008. godine, Fakultet za industrijski menadžment - Kruševac od januara 2009. godine, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove - Novi Sad novembar 2009. godine, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet Alfa - Beograd od Marta 2010. Kao suizdavači "Ekonomike" figurirali su u toku 1990-1996. godine i Fond za naučni rad opstine Niš, Zavod za prostorno i urbanisticko planiranje Niš i Korporacija Winner Broker Niš.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us