Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Svensk Kirurgi

Published/Hosted by Swedish Surgical Society. ISSN: 0346-847X.

Svensk Kirurgi er Svensk Kirurgisk Förenings offisielle tidsskrift. Det distribueres til alle medlemmene av foreningen sammen med The European Journal of Surgery . Tidsskriftet er et forum for utveksling av kunnskap og debatt innen svensk kirurgi.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us