Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN: 0250-2836.

Veteriner Hekimliği ilgilendiren alanlarda (temel bilimler, klinik bilimleri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, zoonozlar, veteriner halk sağlığı, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) yazılmış araştırma makaleleri, kısa bildiriler, derleme makaleleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us