Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Gimbernat: Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 0213-0718. ISSN (electronic): 2385-4200.

Gimbernat és una publicació periòdica, editada pel Seminari Pere Mata de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i d'Història de la Medicina del Departament de Salut Pública de la Universitat de Barcelona. La seva base són els estudis, en forma d'article, sobre temes històrics, principalment de la medicina catalana, i en alguns casos edicions de tema monogràfic, com són la bibliografia històrica de la sanitat catalana (4 volums, fins ara). Els articles es divideixen per períodes històrics i alguna secció específica; Iconografia, Medicina d'Occitània i Recensió de publicacions.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us