Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Pedralbes: Revista d'Història Moderna
Pedralbes

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 0211-9587. ISSN (electronic): 2385-4391.

Pedralbes es publica des de 1981. En aquest sentit és la revista d'història moderna més antiga de Catalunya i la segona d'Espanya. La publica el Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. L'objectiu de la revista és la difusió dels coneixements assolits per noves investigacions. S'ha procurat que cada número compti amb un article invitat de prestigi. Des de 1988 la revista recull les ponències i comunicacions que es presenten als Congressos d'Història Moderna de Catalunya que se celebren cada cinc anys. De manera no sistemàtica es publiquen dossier monogràfics. A partir del número 20 la revista compta amb un consell assessor extern format pels catedràtics de l'àrea de coneixement de les universitats de Catalunya, València i Illes Balears.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us