Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Estudis d'Història Agrària

Published/Hosted by Universitat de Barcelona. ISSN (printed): 0210-4830. ISSN (electronic): 2385-359X.

Estudis d'història agrària va publicar el seu primer número a Barcelona l'any 1978, a iniciativa del professor Emili Giralt i Raventós. Era l'arrencada d'un projecte que tenia com a objectiu la investigació de la història del món rural en un sentit ampli interdisciplinari. A les pàgines de la revista han anat sortint estats de la qüestió sobre temes diversos, documents amb una rellevància especial pel coneixement del món rural, articles sobre les investigacions d'història agrària de Catalunya i d'altres àrees de l'Estat i treballs que, pel seu contingut teòric i metodològic, eren interessants de traduir. Estudis d'història agrària vol ser una eina al servei de la difusió de les recerques que porten a terme les universitats catalanes i qualsevol estudiós que vulgui contribuir al coneixement del món rural.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us