Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs / Journal of Higher Education

Published/Hosted by Igitur - Utrecht Archiving and Publishing Services, Netherlands. ISSN: 0168-1095.

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs is een kwartaaltijdschrift gericht op docenten, onderwijskundigen, managers, beleidsmaker, e.d. in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Doelstelling van het tijdschrift is het stimuleren, verspreiden en toegankelijk maken van actueel onderzoek en ontwikkelingen in het hoger onderwijs. TvHO publiceert zowel artikelen gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, als meer exploratieve en pilotstudies, als beleidsmatige en opiniërende artikelen. Alle artikelen dienen echter aan kwaliteitseisen te voldoen. Dit betekent dat er een duidelijke lijn van argumentatie is in de vorm van vraagstelling/probleemstelling; achtergrond/uitwerking/ onderzoek/argumentatie; antwoord/conclusie t.a.v. de vraagstelling/ probleemstelling. Daarnaast bevat TvHO boekbesprekingen, Monitor met actuele informatie over kengetallen en Review met samenvattingen van relevante ontwikkelingen, publicatie, websites en aankondigen van conferenties.

   Further information
  • Tijdschrift voor Hoger Onderwijs / Journal of Higher Education currently does not have a website.
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us