Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Published/Hosted by Bohn Stafleu Van Loghum. ISSN (printed): 0165-0874. ISSN (electronic): 1875-6794.

Sinds jaar en dag is het 'Tijdschrift voor Gezondheidsrecht' het meest gezaghebbende tijdschrift op dit terrein. Het geeft een zeer breed overzicht van het vakgebied in de vorm van wetenschappelijke artikelen en een aantal rubrieken. In de rubriek gezichtspunt geven redacteuren van het tijdschrift beurtelings hun visie op een actueel thema. De rubriek Wetgeving heeft in iedere aflevering een bijgewerkt overzicht van aanhangige wetsontwerpen. De rubriek Jurisprudentie bevat een keuze van de belangrijkste uitspraken op een groot aantal terreinen, waaronder het medisch tuchtrecht, civielrecht en strafrecht. Het tijdschrift bevat daarnaast boekbesprekingen en actuele berichten.

   Further information
  • Tijdschrift voor Gezondheidsrecht currently does not have a website.
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us