Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Türkiyat Mecmuası

ISSN: 0085-7432.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslar arası, akademik ve hakemli bir dergidir.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us