Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Persica
Persica

ISSN: 0079-0893.

Persica een jaarlijkse uitgave van het genootschap Nederland-Iran, is gewijd aan de iranistiek in de brede zin van het woord. Het omvat zowel de pre-islamitische als de islamitische periode van de Iraanse geschiedenis en bovendien bestrijkt het ook tijdperken en/of gebieden buiten de grenzen van het hedendaagse Iran, waar het Perzisch als cultuurtaal een belangrijke rol heeft gespeeld of nog speelt.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us