Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Revista de Geografia
Rev Geogr

ISSN (printed): 0048-7708. ISSN (electronic): 2385-474X.

Discontinued in 2008. La Revista de geografia és un instrument de comunicació científica entre geògrafs mitjançant la publicació de nous treballs i recerques, donant-los a conèixer i obrint-los a la crítica i el debat. Abasta tots el àmbits temàtics de la geografia tot prestant especial atenció a tres espais geogràfics: el català, l'espanyol i el llatinoamericà. També té en consideració treballs de reflexió genèrica, sempre que siguin de qualitat contrastada. Aquesta revista va ser iniciada per la Universitat de Barcelona i continuada en una segona etapa per la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida. Va deixar de publicar-se el 2008 (núm. 5).

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us