Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Wijsgerig Perspectief

ISSN: 0043-5414.

Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en is afwisselend gewijd aan een klassiek of hedendaags filosoof, of aan een algemeen of actueel thema. Ieder nummer biedt een heldere inleiding tot het thema of de filosoof door vier artikelen die het onderwerp vanuit verschillende, zorgvuldig gekozen invalshoeken belichten. Door deze thematische opzet is het tijdschrift zeer geschikt voor het onderwijs. De huidige jaargang is gewijd aan achtereenvolgens Nietzsche, soevereiniteit, Charles Taylor en 'Philosophy of mind'.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us