Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden

Published/Hosted by Bohn Stafleu Van Loghum. ISSN: 0028-2235.

Dit tijdschrift beoogt recente ontwikkelingen in de psychologie en haar grensgebieden onder de aandacht te brengen van psychologen en degenen die vanuit andere vakgebieden, of vanuit de praktijk geïnteresseerd zijn in de psychologie. Het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden schept de mogelijkheid toegankelijke informatie te verschaffen over specialistische bevindingen aan een algemeen georiënteerd publiek. Het tijdschrift wil fungeren als permanent forum van intellectuele discussie en kennisoverdracht voor hen die zich bij de ontwikkeling van de psychologie betrokken voelen. Het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar grensgebieden biedt: Overzichtsartikelen en theoretische beschouwingen die informatief én van belang zijn voor een zich algemeen oriënterende psycholoog; Bijdragen over theoretisch of praktisch relevante resultaten van psychologisch onderzoek, variërend van experiment tot gevalsbeschrijving; Themanummers over een onderwerp dat voor de psychologie van algemeen belang is. Dit themanummer is altijd het laatste nummer van elk kalenderjaar.

   Further information
  • Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden currently does not have a website.
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us