Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Internasjonal Politikk

ISSN: 0020-577X.

Internasjonal politikk er det sentrale skandinaviske tidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet ligger i skjæringsfeltet mellom fag og opplysning, og har som overordnet formål å presentere faglig innsikt av topp kvalitet på en tilgjengelig måte. Tidsskriftet favner bredt, geografisk og faglig, og redaktørene søker derfor artikler fra ulike miljøer i Norden. Tidsskriftet presenterer artikler, kommentarer, debattinnlegg og anmeldelser med appell til akademia så vel som til praktikere og den interesserte allmennheten, og fokuserer derfor både teoretisk og empirisk. Tidsskriftet ble startet av Norsk komité for internasjonale spørsmål i 1937, og har siden 1960 blitt utgitt av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Fra og med 2009 har Universitetsforlaget overtatt utgiveransvaret, på vegne av NUPI. Internasjonal politikk retter seg mot forskere og studenter i statsvitenskap og internasjonal politikk, ansatte i internasjonalt orienterte organisasjoner og institusjoner innenfor bistand og nødhjelp, forsvaret, og alle som er opptatt av utenrikspolitiske spørsmål. Internasjonal politikk kommer ut fire ganger i året og publiserer originalarbeider på norsk, svensk og dansk.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us