Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Huisarts en Wetenschap

ISSN (printed): 0018-7070. ISSN (electronic): 1876-5912.

Huisarts en Wetenschap is het wetenschappelijke tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Met origineel onderzoek, NHG-standaarden en vele rubrieken is H&W hét wetenschappelijke tijdschrift voor Nederlandse en Vlaamse huisartsen. De jaargangen H&W (46 inmiddels) vormen een mooi archief van de ontwikkelingen in de Nederlandse huisartsgeneeskunde. H&W verschijnt 13 keer per jaar. H&W biedt niet alleen onderzoekers de mogelijkheid om hun onderzoeksresultaten te publiceren maar schotelt vooral praktiserende huisartsen leesbare én verantwoorde informatie voor. Elk nummer is dan ook een mix van nieuws, artikelen en korte rubrieken. We publiceren zowel origineel onderzoek als dubbelpublicaties van belangrijk onderzoek van Nederlandse onderzoeksgroepen dat eerder elders verscheen. Alle NHG-standaarden worden in H&W gepubliceerd. Daarnaast is er in elk nummer aandacht voor de dagelijkse praktijk. Zo zijn er series over diagnostiek en kleine kwalen. Een kennistoets, ingezonden brieven, Cochrane reviews, boek- en proefschriftbesprekingen complementeren elk nummer. Enkele keren per jaar besteden we aandacht aan niet direct medische onderwerpen zoals literatuur en ziekte of een fotorapportage. In de praktijk is een apart katern dat door het NHG wordt verzorgd.

   Further information
   Category Links
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us