Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Historical Journal / Historický Casopis

Published/Hosted by Slovak Academy of Sciences. ISSN: 0018-2575.

Casopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomnovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokial sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy ci výseky dejín, ale usiluje sa prispiet k náprave deformácií slovenského historického bádania. Je casopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú ci už slovenské alebo svetové dejiny.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us