Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Collectanea Mathematica

ISSN (printed): 0010-0757. ISSN (electronic): 2038-4815.

Collectanea Mathematica és la revista matemàtica més antiga de l'Estat Espanyol. Fou fundada el 1948 per José M. Orts i té com objectiu la publicació dels resultats de les investigacions originals sobre matemàtiques pures i aplicades. Està publicada per l'Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB).

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us