Return to JournalSeek Home

Genamics JournalSeek

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte

ISSN: 0002-5275.

Naast originele wetenschappelijke bijdragen worden informatieve artikelen over actuele ontwikkelingen opgenomen. Aangeboden teksten worden ter (blinde) beoordeling voorgelegd aan twee deskundigen op het betreffende deelgebied. Discussie en polemiek naar aanleiding van bijdragen worden aangemoedigd. Veel aandacht krijgt de bespreking van publicaties - niet in de laatste plaats dissertaties - van de hand van Nederlandstalige filosofen: ook hier wordt gestreefd naar diversiteit in te bespreken werken en in de keuze van recensenten. Verder is er plaats voor bibliografische overzichtsartikelen en voor congresbesprekingen. Ieder jaar wordt er in een themanummer uitvoerig aandacht besteed aan een bepaald onderwerp uit de filosofie. Reeds behandelde onderwerpen zijn: Rationele-keuzetheorie, Ethiek en Emoties, Evolutiebiologie en filosofie, Fin de siècle, Dynamische logica, Oneindigheid, Verbeelding, Paradoxen en Identiteit, Politieke filosofie.

   Further information
   Category Link
Add To Favorites
Email This PageSide Panel
Privacy Policy About Us Contact Us